STIK

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

Vodovodna cesta 101

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: +38612444560

Fax: +38612444586

Email:

institut@nova-revija.si

dean.komel@guest.arnes.si

andrej.bozic@institut-nr.si

eva.horvat@institut-nr.si

Fenomenološko društvo v Ljubljani

Filozofska fakulteta

Oddelek za filozofijo (kab. 432b)

Aškerčeva 2

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: +38612411106

Email:

dean.komel@ff.uni-lj.si

Pošljite nam sporočilo

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons