UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

Φ Glavna urednica

prof. dr. Andrina Tonkli Komel

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Ljubljana, Slovenija

Φ Uredniški odbor

dr. Jan Bednarich

Evropska komisija, Generalni direktorat za prevajanje, Slovenski jezikovni oddelek, Luxembourg, Luxembourg

dr. Andrej Božič

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Ljubljana, Slovenija

akad. prof. dr. Tine Hribar

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija

red. prof. dr. Valentin Kalan, v pok.

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

izr. prof. dr. Branko Klun

Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

red. prof. dr. Dean Komel

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Ljubljana, Slovenija

dr. Ivan Urbančič +

red. prof. dr. Franci Zore

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Φ Tajnik uredništva

dr. Andrej Božič

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Ljubljana, Slovenija

 

Φ Založništvo in uredništvo

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

Vodovodna cesta 101

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: +38612444560

Fax: +38612444586

Email:

institut@nova-revija.si

dean.komel@guest.arnes.si

andrej.bozic@institut-nr.si

eva.horvat@institut-nr.si

Fenomenološko društvo v Ljubljani

Filozofska fakulteta

Oddelek za filozofijo (kab. 432b)

Aškerčeva 2

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: +38612411106

Email:

dean.komel@ff.uni-lj.si

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons