VABILA

Slovenska znanstvena revija za fenomenologijo in hermenevtiko Phainomena objavlja članke, prevode in recenzije zlasti s področij fenomenološke ter hermenevtične filozofije, zgodovine filozofije, filozofije kulture, estetike, religije, politike in teorije znanosti, a obenem posega v okrožja sorodnih humanističnih in družboslovnih disciplin. Revija v obravnavo za publikacijo sprejema izvirne avtorske članke v slovenskem, angleškem, francoskem in nemškem jeziku ter prevode iz tujih jezikov v slovenski jezik. Avtorji, ki bi svoje delo morebiti želeli objaviti v drugem jeziku, naj se o tem pred oddajo rokopisa posvetujejo z uredništvom. Ob izvirnih znanstvenih člankih revija v navedenih jezikih objavlja pregledne znanstvene članke, strokovne članke, preliminarne znanstvene sestavke in knjižne ocene, pri tematsko zasnovanih številkah pogostokrat vključuje tudi vabljeno uvodno besedilo.

V okviru pričujoče rubrike spletne strani objavljamo razpise za načrtovane in nastajajoče tematske številke revije.

Revija izhaja štirikrat letno, navadno v dveh zvezkih.

Okvirna roka za oddajo prispevkov, če razpis datuma ne opredeli drugače, sta:

– junijska številka31. marec;

– novembrska številka: 31. avgust.

Prosimo Vas, da se glede morebitnih predlogov za avtorske članke, prevode ali knjižne ocene obrnete na uredništvo.

 

Φ Vabilo: POZIV ZA PRISPEVKE: “Hermeneutics and Literature” >>>

Φ Vabilo: POZIV ZA PRISPEVKE: “COVID-19 Crisis” >>>

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons