POVEZAVE

Φ Franz Brentano (1838–1917)

Internationale Franz Brentano Gesellschaft >>>

Φ Edmund Husserl (1859–1938)

Archives Husserl (École normale supérieure) >>>

Husserl-Archiv (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) >>>

Husserl-Archiv (Universität zu Köln) >>>

The Husserl Archives (KU Leuven) >>>

The Husserl Page >>>

Husserl.net >>>

Φ Martin Heidegger (1889–1976)

Martin Heidegger (Universitätsbibliothek Freiburg) >>>

Martin-Heidegger-Gesellschaft >>>

Martin-Heidegger-Institut (Bergische Universität Wuppertal) >>>

Ereignis >>>

 

Φ Max Scheler (1874–1928)

Max Scheler Gesellschaft >>>

 

Φ Edith Stein (1891–1942)

Edith Stein Page >>>

 

Φ Roman Ingarden (1893–1970)

The Roman Ingarden Philosophical Research Centre >>>

 

Φ Hans-Georg Gadamer (1900–2002)

Gadamer Homepage >>>

 

Φ Eugen Fink (1905–1975)

Internationales Eugen Fink-Archiv für phänomenologische Anthropologie und Sozialphilosophie (Johannes Gutenberg-Universität) >>>

 

Φ Hannah Arendt (1906–1975)

The Hannah Arendt Center for Politics and Humanities >>>

 

Φ Emmanuel Levinas (1906–1995)

Institut d’études lévinassiennes >>>

 

Φ Maurice Merleau-Ponty (1908–1961)

The International Merleau-Ponty Circle >>>

 

Φ Paul Ricœur (1913–2005)

Fonds Ricœur >>>

 

Φ Jacques Derrida (1930–2004)

Derrida Today >>>

 

Φ Bernhard Waldenfels (1934)

Bernhard Waldenfels-Archiv >>>

Φ Revije

Analecta Hermeneutica >>>

Analecta Husserliana >>>

Journal of Applied Hermeneutics >>>

Journal Phaenomenologie >>>

Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy >>>

Newsletter of Phenomenology >>>

Philosophische Rundschau >>>

Studia Phaenomenologica >>>

 

Φ Organizacije, združenja itd.

British Society for Phenomenology >>>

Canadian Society for Continental Philosophy >>>

Center for Advanced Research in Phenomenology >>>

Central and East European Society for Phenomenology >>>

Círculo Latinoamericano de Fenomenología >>>

Deutsche Gesellschaft für phänomenologische Forschung >>>

History of Women Philosophers and Scientists >>>

Institut für axiologische Forschungen >>>

Romanian Society for Phenomenology >>>

SIF Praha: Central-European Institute of Philosophy >>>

Simon Silverman Phenomenology Center >>>

Sociedad Española de Fenomenología >>>

Society for Phenomenology and Existential Philosophy >>>

The International Institute for Hermeneutics >>>

The Nordic Society for Phenomenology >>>

The Open Commons of Phenomenology >>>

The Phenomenological Association of Japan >>>

World Phenomenology Institute >>>

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons