DOGODKI

Inštitut Nove revije

V Sloveniji

Po svetu

Φ Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

Mednarodna konferenca Srednje- in vzhodnoevropskega združenja za fenomenologijo (CEESP)

»Fenomenologija in družbenost«

2.–4. december 2021

Ljubljana, Slovenija

>>>

Mednarodna konferenca Foruma za humanistiko (FORhUM)

Evropa vzhodno od zahoda – 30 let tranzicije. Quo vadis?

28.–30. september 2019

Pécs, Madžarska

>>>

Predavanje

Ramsey Eric Ramsey: “Enduring the Humanities Again and Again”

5. junij 2019

Ljubljana, Slovenija

>>>

Predavanje

Jeff Malpas: “In What Kind of World Do We Live?”

27. maj 2019

Ljubljana, Slovenija

>>>

Konferenca

Kontemporalnost razumevanjskega konteksta v interdisciplinarni humanistiki

17. december 2018

Ljubljana, Slovenija

>>>

Φ V Sloveniji

Predstavitev knjige

Mateja Kurir: Arhitektura moderne in das Unheimliche

11. junij 2019

Ljubljana, Slovenija

>>>

Humanistika v razgovoru

Svetovljanskost umetnosti

8. junij 2019

Ljubljana, Slovenija

>>>

Predstavitev knjige

Tonči Valentić: Arhipelag sodobne filozofije: kritični vodič

14. februar 2019

Ljubljana, Slovenija

Predstavitev knjige

Valentin Kalan: Hypokrisis. Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del

16. oktober 2018

Ljubljana, Slovenija

Φ Po svetu

Prosimo Vas, da se glede najnovejših napovedi mednarodnih dogodkov s področij fenomenologije in hermenevtike obrnete na:

koledar v okviru spletne strani The Open Commons of Phenomenology

>>>

in/ali

zadnjo izdajo fenomenološkega novičnika »Newsletter of Phenomenology«

>>>

in/ali

rubriko »Hermeneutic Events« na spletni strani The International Institute for Hermeneutics

>>> 

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons