VABILA

Slovenska znanstvena revija za fenomenologijo in hermenevtiko Phainomena objavlja članke, prevode in recenzije zlasti s področij fenomenološke ter hermenevtične filozofije, zgodovine filozofije, filozofije kulture, estetike, religije, politike in teorije znanosti, a obenem posega v okrožja sorodnih humanističnih in družboslovnih disciplin. Revija v obravnavo za publikacijo sprejema izvirne avtorske članke v slovenskem, angleškem, francoskem in nemškem jeziku ter prevode iz tujih jezikov v slovenski jezik. Avtorji, ki bi svoje delo morebiti želeli objaviti v drugem jeziku, naj se o tem pred oddajo rokopisa posvetujejo z uredništvom. Ob izvirnih znanstvenih člankih revija v navedenih jezikih objavlja pregledne znanstvene članke, strokovne članke, preliminarne znanstvene sestavke in knjižne ocene, pri tematsko zasnovanih številkah pogostokrat vključuje tudi vabljeno uvodno besedilo.

V okviru pričujoče rubrike spletne strani objavljamo razpise za načrtovane in nastajajoče tematske številke revije.

Prosimo Vas, da se glede morebitnih predlogov za avtorske članke, prevode ali knjižne ocene obrnete na uredništvo.

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons