CURRENT ISSUE

The COVID-19 Crisis

PUBLISHED: December 25, 2021

Phainomena 30 | 118-119 | November 2021

“Approachments | Pristopanja«

>>>

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

Sebastjan Vörös

Minding the Body. From Corporeal Mind to Minded Corporeality >>>

Umljenje telesa. Od telesnega uma do umljene telesnosti

 

Aleš Oblak, Hanna Randall, and David J. Schwartzmann

“Becoming the Color.” Synesthetic Gesture in a Case Study of Multiple Forms of Synesthesia >>>

»Postajati barva.« Sinestetična gesta v študiji primera z več oblikami sinestezije

 

Lech Witkowski

Transformations and Their Dominants. Between Dynamics and Processual Structure >>>

Transformacije in njihove dominante. Med dinamiko in procesno strukturo

 

Martin Uranič

Bit, videz in gola navideznost. Od Parmenida k Platonu >>>

Being, Seeming, and Mere Seemingness. From Parmenides Towards Plato

 

Matija Jan

Arnauld in Descartes. Narava idej in problem metode >>>

Arnauld and Descartes. The Nature of Ideas and the Problem of Method

 

Wei Zhang

Max Scheler’s Socratesism. An Introduction of a Phenomenological Normative Ethics >>>

Sokratizem Maxa Schelerja. Vpeljava fenomenološke normativne etike

 

Dragan Jakovljević

Nelsons Infragestellung der Erkenntnistheorie. Ein Beitrag zur systematischen Rekonstruktion und Diskussion, unter Berücksichtigung des Kommentars von Victor Kraft >>>

Nelsonova postavitev spoznavne teorije pod vprašaj. Prispevek k sistematični rekonstrukciji in diskusiji, z upoštevanjem komentarja Victorja Krafta

 

Martín Prestía

Carlos Astrada and Tetsurō Watsuji on the Phenomenology of Landscape >>>

Carlos Astrada in Tetsurō Watsuji o fenomenologiji pokrajine

 

Alfredo Rocha de la Torre

Pensiero calcolante e nichilismo. Il caso del linguaggio e la terra natale >>>

Računajoče mišljenje in nihilizem. Primer govorice in domovine

 

Dean Komel

O materinščini >>>

On Mother Tongue

 

Christophe Perrin

La vie est une réussite. Petite dialectique de l’échec >>>

Življenje je uspeh. Mala dialektika poraza

 

REVIEWS | RECENZIJE

Damir Barbarić: Iz radionice duha (Mario Kopić) >>>

 

Manuscript Submission Guidelines

 

Navodila za pripravo rokopisa

PHAINOMENA

Journal of Phenomenology and Hermeneutics

 

UDC: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

PUBLISHERS

CONTACT

Institute Nova Revija for the Humanities

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

SUPPORT

The website of the journal Phainomena operates under the auspices of the Institute Nova Revija for the Humanities. The operation of the website is effectuated within the framework of the research program P6-0341, the research project J7-8283, and the infrastructure program I0-0036, which are financially supported by the Slovenian Research Agency (ARRS).

The journal Phainomena publishes articles in concordance with the principles of Open Access under the conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons