AKTUALNA ŠTEVILKA

OBJAVLJENO: 1. december 2020

Phainomena 29 | 114-115 | November 2020

»Transfiguracije | Transfigurations”

>>>

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

Petar Šegedin

Logos in nesmrtnost >>>

Logos and Immortality

 

Maxim Miroshnichenko

The Locus of Affection. Intersubjective Life from Enaction to Epigenesis >>>

Kraj afekcije. Intersubjektivno življenje od udejanjenja do epigeneze

 

Dino Manzoni

Fenomenologija telesa in odnosi z drugimi. Intersubjektivnost skozi medtelesnost >>>

Phenomenology of the Body and the Relationships with Others. Intersubjectivity through Intercorporeality

 

Andraž Dolinšek

Nerazumevanje in obvladovanje tujega. Iz-rednost na ozadju modernega mišljenja reda >>>

Disagreement and the Controlling of the Alien. The Extra-Ordinary against the Backdrop of the Modern Thought of Order

 

Manca Erzetič

Eksistencialna opredelitev pričevanja >>>

The Existential Definition of Testimony 

 

Michał Wieczorek

The Movement of Truth. On the Revealing of Poetry >>>

Gibanje resnice. O pesniškem razodevanju

 

Joaquim Braga

Doubt and Possibility. On the Symbolic Structures of Philosophical Thought >>>

Dvom in možnost. O simbolnih strukturah filozofske misli

 

René Dentz

Justice, Rights, and the Law in Paul Ricoeur’s Political Philosophy >>>

Pravičnost, pravice in pravo v politični filozofiji Paula Ricoeurja

 

Tea Golob

Notranji dialog, refleksivnost in odgovorno delovanje mladih >>>

Internal Dialogue, Reflexivity, and Responsible Behavior of the Young

 

RECENZIJE | REVIEWS

 

Christopher A. Fuchs: Coming of Age with Quantum Information (Tina Bilban) >>>

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

 

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons