AKTUALNA ŠTEVILKA

OBJAVLJENO: 15. julij 2020

Phainomena 29 | 112-113 | June 2020

»Eo ipso«

>>>

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

 

Bence Peter Marosan

Edmund Husserl’s Constructive Phenomenology in the C-Manuscripts and Other Late Research Manuscripts >>>

Konstruktivna fenomenologija v C-rokopisih in drugih poznih raziskovalnih rokopisih Edmunda Husserla

 

Christian Ivanoff-Sabogal

Die Mehrdeutigkeit der „formalen Anzeige“ im hindeutenden Blick auf Sein und Zeit >>>

Mnogopomenskost »formalne naznake« s pogledom proti Biti in času

 

Virgilio Cesarone

Metaphysics and Death in Eugen Fink’s Thought >>>

Metafizika in smrt v misli Eugena Finka

 

Daniel Ross

The End of the Metaphysics of Being and the Beginning of the Metacosmics of Entropy >>>

Konec metafizike biti in začetek metakozmike entropije

 

Rok Svetlič

Pojmovanje biti pri K. Marxu. Spodletelost Marxove kritike Hegla >>>

Conceptualization of Being in K. Marx. The Failure of Marx’s Critique of Hegel

 

Fabio Polidori

Med človeškim in živalskim >>>

Between the Human and the Animal

 

Patrick M. Whitehead

Neuroscience Cannot Reach Existence. A Heideggerian Critique of Neuropsychology >>>

Nevroznanost ne zmore doseči eksistence. Heideggrovska kritika nevropsihologije

 

Zmago Švajncer Vrečko

Dismorfna telesna motnja v fenomenologiji, estetiki in psihiatriji >>>

Body Dysmorphic Disorder in Phenomenology, Aesthetics, and Psychiatry

 

Mirt Komel

“Less Than Touching.” Nancy’s Philosophy of Touch from Corpus to Noli me tangere >>>

»Manj kot dotik«. Nancyjeva filozofija dotika od Corpus do Noli me tangere

 

Marijan Krivak

What is Aura? >>>

Kaj je avra?

 

Jonas Miklavčič

Med kadrom in montažo. Koncept časa v filmski teoriji in praksi Andreja Tarkovskega >>>

Between Shot and Montage. The Concept of Time in Film Theory and Practice of Andrei Tarkovsky

 

Polona Tratnik

Anthropocentric and Non-Anthropocentric Perspectives of Proteus Anguinus, Axolotl, Vampyroteuthis Infernalis, and their Environmental Systems >>>

Antropocentrični in neantropocentrični pogledi na Proteusa anguinusa, aksolotla, Vampyroteuthis infernalis in na njihove okolijske sisteme

 

Timotej Prosen

Posthumanistična znanost. Husserl, Sellars, moderno naravoslovje in koncept človeka >>>

Posthuman Science. Husserl, Sellars, modern natural science, and the concept of man

 

REVIEWS | RECENZIJE >>>

 

Marijan Krivak: Filozofija otpora (Tonči Valentić)

Žarko Paić: Neoliberalism, Oligarchy and Politics of the Event: At the Edge of Chaos (Tonči Valentić)

Paulina Sosnowska: Hannah Arendt and Martin Heidegger. Philosophy, Modernity, and Education (Andrej Božič)

 

CONVERSATION | RAZGOVOR >>>

 

Małgorzata Hołda

The Welcoming Gesture of Hermeneutics. In Conversation with Andrzej Wierciński’s Existentia Hermeneutica

Gostoljubna gesta hermenevtike. V razgovoru s knjigo Existentia Hermeneutica Andrzeja Wiercińskega

 

IN MEMORIAM >>>

 

Mario Kopić

Emanuele Severino (1929–2020)

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

 

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons